Tento projekt podporila Európska únia

Vývoj web stránky bol spolufinancovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Prijímateľ pomoci:
STARS Advertising s.r.o.
Petzvalova 20
949 01 Nitra

Výška nenávratného finančného príspevku: 4.600 Eur

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk