Nexteria

Rebranding

Klient

Boďa Oravcová, Nexteria

Tím

Michal Hornický
Iva Hornická Pacoňová

Nexteria je nezisková organizácia, ktorej hlavnou náplňou je vzdelávanie budúcich lídrov. Vďaka evetom alebo workshopom prepája študentov s odborníkmi z praxe. Napriek tomu, že ide o modernú vzdelávaciu platformu, jej identita pôsobila spiatočnícky a pri oslovovaní mladého publika bola skôr prekážkou. Preto sme vytvorili identitu, ktorá odzrkadľovala podstatu Nexterie – že je to miesto, kde sa prepájajú vedomosti, nápady, skúsenosti a potenciál rôznych ľudí. Prepájanie sa tak stalo základným stavebným prvkom identity.