Home Bakery

Bezkontaktné Pusinky

Klient

Peter Obenau, Home Bakery
Mirka Slezáková, Home Bakery

Tím

Iva Hornická Pacoňová
Michal Hornický

Ocenenia

Zlatý Klinec - bronz
Digital Pie - shortlist

Vytvorili sme špeciálny produkt

Home Bakery je cukráreň, ktorej 95 % odberateľmi sú kaviarne. Tie však boli v čase pandémie zatvorené a aby cukráreň prežila, musela sa rýchlo preorientovať na B2C segment. Na to, aby sme ju dostali do povedomia verejnosti, sme využili deň matiek 2020, ktorý sa niesol v znamení social distancingu.

Vymysleli sme preto jedinečný produkt, vďaka ktorému ste mohli dať mame pusinku aj bez toho, aby ste ohrozili jej bezpečnosť. Bezkontaktné pusinky zaujali ľudí natoľko, že sa nechceli spoliehať len na šťastie v súťaži, ale rovno si ich kúpiť. A spolu s nimi aj iné koláče, vďaka čomu cukráreň úspešne prežila najväčšiu krízu.