Ako robíme

Employer branding

Employer branding

V časoch vysokej fluktuácie je čoraz dôležitejšie, aby značky komunikovali aj to, že sú dobrý zamestnávateľ.

A to nielen smerom k novým, potenciálnych zamestnancom, ale aj k tým existujúcim. Ide o dlhodobý a komplexný proces nazývaný ako employer branding, alebo inými slovami zamestnávateľská značka.

Ak aj vy práve vo firme riešite otázku employer brandingu,
radi vám s ním pomôžeme.

Dlhodobo a konzistentne budovaná zamestnávateľská značka dokáže totiž nielen pritiahnuť nové talenty, ale aj podporiť imidž vašej spoločnosti a budovať hrdosť aktuálnych zamestnancov na to, kde pracujú.

Neváhajte nás osloviť, ak potrebujete:

  • Nastaviť dlhodobú employer branding stratégiu
  • Vytvoriť efektívnu náborovú kampaň
Máte záujem
o employer branding?
Dohodnime si stretnutie.

Nemocnici Bory sme vytvorili dlhodobú employer branding stratégiu

Najmodernejšej slovenskej nemocnici sme vytvorili dlhodobú komunikačnú stratégiu, pomocou ktorej im pomáhame obsadiť 1500 voľných pracovných miest progresívne zmýšľajúcim personálom. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenské zdravotníctvo je dlhodobo personálne poddimenzované, ide o mimoriadne veľký počet zamestnancov na rozmanitých pracovných pozíciách. Od lekárov, cez sestry až po technický personál.

Vďaka správne nastavenej komunikácii sú pracovné miesta v Penta Hospitals Nemocnica Bory dnes už na 95 % obsadené. Ide pravdepodobne o doposiaľ najväčšiu a najkomplexnejšiu náborovú komunikáciu v slovenskom zdravotníctve.

Našli sme vysoko relevantných zamestnancov do strojárskej výroby

Spoločnosť MSM GROUP potrebovala v krátkom čase zamestnať 75 ľudí do svojho lokálneho závodu v Dubnici nad Váhom na pozíciu obrábačov kovov a operátorov výroby. Kampaň sme preto postavili na dôležitých argumentoch, ktoré cieľová skupina pri výbere zamestnania rieši. Vďaka kampani získala spoločnosť až 700+ relevantných leadov a obsadila voľné pracovné miesta na 100 %. To všetko za necelé dva mesiace.

Potrebujete employer branding?
Vyplňte formulár a ozveme sa vám.

Zdravotnej poisťovni Dôvera budujeme imidž dobrého zamestnávateľa na LinkedIne

Práca v korporáte má svoje plusy aj mínusy. Mnoho kandidátov ju nemusí zvažovať napríklad aj kvôli nejasnej predstave o množstve práce, dojmu, že budú musieť často nadčasovať alebo pocitu, že pre svojho zamestnávateľa sú len číslo. Aby sme zdravotnú poisťovňu Dôvera predstavili uchádzačom ako dobrého zamestnávateľa, súčasťou komunikácie na sociálnej sieti LinkedIn sa stali príspevky komunikujúce firemné hodnoty, benefity alebo hrdosť na úspechy zamestnancov.

Do komunikácie sme vytiahli aj samotných spokojných zamestnancov. Tí sa stali reálnym dôkazom, že ich zamestnávateľ im poskytuje nielen dostatok zaujímavých pracovných príležitostí, ale aj času na regeneráciu pracovnej sily. Príspevky sú dodnes najúspešnejším typom obsahu na LinkedIn profile Dôvery.

Radi pomôžeme s employer brandingom aj vašej značke

Takto bude vyzerať proces spolupráce

1. Úvodné stretnutie
Najprv si spoločne sadneme a rozanalyzujeme situáciu, v ktorej sa aktuálne vaša spoločnosť nachádza a čo potrebuje dosiahnuť.

2. Brief
Informácie zo stretnutia sa spracujú do podoby dokumentu, tzv. Briefu, ktorý nám poslúži ako podklad pre tvorbu riešenia. Okrem základných informácií sú v briefe zadefinované  napríklad termíny predpokladaného spustenia komunikácie, ciele, ktoré má kampaň priniesť, ako aj budget na kreatívu, produkciu a médiá.

3. Schválenie cenovej ponuky
Na základe zadania vám pripravíme cenovú ponuku. Po jej schválení začneme pracovať na príprave riešenia.

4. Tvorba riešenia
V tejto fáze brainstormujeme, kreslíme a vytvárame prezentáciu s kreatívnymi konceptami kampane. Na prípravu prezentácie potrebujeme minimálne dva týždne v závislosti od rozsahu zadania.

5. Prezentácia riešenia
Súčasťou prezentácie je viacero kreatívnych smerov, pričom každý z nich obsahuje konkrétne ukážky vizuálov a ďalších výstupov. Aj z toho dôvodu nám trvá príprava prezentácie týždne a nie dni.

6. Výber konceptu a jeho realizácia
Po schválení kreatívneho konceptu z prezentácie, sa pustíme do jeho detailnejšieho rozpracovania. Dopracujeme napríklad scenár pre video, rozhlasový spot alebo texty k social media formátom v závislosti od konceptu. Súbežne s tým zabezpečujeme produkciu, čiže fotenie, točenie alebo nahrávanie, ak si to koncept vyžaduje.

7. Nasadenie kampane v médiách
Zabezpečíme mediálny priestor a nasadíme kampaň v celoplošných alebo regionálnych médiách.

8. Sledovanie a optimalizácia kampane
Počas celého trvanie kampane sledujeme jej priebežné výsledky. Na základe získaných údajov potom optimalizujeme jej výkon, aby ste z investovaných financií vyťažili maximum.

Katarína Beličková
Dôvera

Kombinácia správne zvolenej kreatívy a strategického uchopenia komunikácie sa pre nás ukázal ako veľmi vhodný krok. Tím z Kreatívnej Dvojice pre nás zastrešil niekoľkoročnú komunikáciu na sociálnej sieti LinkedIn. Určite treba vyzdvihnúť odbornosť, remeselné a exekučné spracovanie kampaní, ktoré sme spoločne realizovali. Oceňujem ich ľudský prístup, trpezlivosť a samostatnosť.

Michal Fúrik
CMO, MSM GROUP

Zadanie nebolo jednoduché. Za necelé dva mesiace získať 75 nových kolegov do výroby. S komunikáciou doposiaľ najväčšej náborovej kampane v histórii MSM GROUP nám pomohol tím z Kreatívnej Dvojice. Zrozumiteľná a efektívna kampaň prispela k tomu, že cieľ sa nám podarilo splniť. Radi dávame šancu mladým a šikovným ľuďom. Preto sa tešíme na ďalšie spoločné projekty.

Lenka Štepáneková
vedúca oddelenia komunikácie BBSK

Spolupráca s tímom Kreatívnej Dvojice bola veľmi príjemná, profesionálna a bezproblémová. Ich názov sedí do bodky, pretože sú naozaj kreatívni. Predstavili nám viacero konceptov, diskutovali o našej predstave a bolo cítiť, že im skutočne záleží na dobrom výsledku kampane. Ďakujeme.